Navigace

Obsah

OLKRÚčelem stavby bylo vyměnit stávající úseky nevyhovujících betonových kanalizačních stok u domu č.p. 12 v k.ú. Bystročice.