Navigace

Obsah

logo

Rekonstrukce místní komunikace na pozemku parc.č.391 v k.ú. Bystročice

 

Celkové náklady: 4 621 627,10 Kč

Realizace dílčích stavebních objektů SO 101.2 (chodníky) a SO 101.3 (parkovací stání) v hodnotě 1 161 700,97 Kč byla podpořena dotací ve výši 300 000 Kč z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2017.