Navigace

Obsah

Územní plán obce Bystročice (před změnou č.2)

Veřejná vyhláška zde ke stažení

Opatření obecné povahy zde ke stažení

Příloha A zde ke stažení

Příloha B zde ke stažení

Příloha C zde ke stažení

Textová část 500879_I1_TEXT.pdf (1.04 MB)

Výkres základního členění území zde ke stažení

Hlavní výkres 500879_I2b_HLV.pdf (1.69 MB)

Výkres veřejně prospěšných staveb   zde ke stažení

Koncepce dopravní infrastruktury zde ke stažení

Koncepce technické infrastruktury zde ke stažení

Schéma koncepce zástavby zde ke stažení,

Odůvodnění zde ke stažení,

Návrh záboru půdy zde ke stažení,

Koordinační výkres  zde ke stažení,

Výkres  širších vztahů zde ke stažení,

Výkres předpokládaných záborů zde ke stažení

 

Návrh změny č.2 ÚP Bystročice (vyvěšeno dne 24.6.2022)

500879_I1_TEXT_ZMĚNA2.pdf

500879_II1_TEXT_SROVNÁVACÍ_ZMĚNA2.pdf 500879_II1_TEXT_ZMĚNA2.pdf 500879_II1_ZPFTAB_ZMĚNA2.pdf

500879_I2a_ZCU_ZMĚNA2.pdf 500879_I2b_HLV_ZMĚNA2.pdf 500879_I2c_VPZ_ZMĚNA2.pdf 500879_II2a_KOV_ZMĚNA2.pdf 500879_II2b_SIR_ZMĚNA2.pdf 500879_II2c_PF_ZMĚNA2.pdf 

Oznámení o vydání  Opatření obecné povahy č.1/2022

Oznámení o vydání Opatření obecné povahy.pdf (478.83 kB)

Opatření obecné povahy č.1/2022  

Opatření obecné povahy č.01 2022.pdf (623.25 kB)

Změna č. 2 Územního plánu Bystročice

500879_I2a_ZCU_ZMĚNA2.pdf (1.62 MB)500879_I2b_HLV_ZMĚNA2.pdf (1.66 MB)500879_I2c_VPZ_ZMĚNA2.pdf (2.03 MB)

500879_I2d_KDI_ZMĚNA2.pdf (1.63 MB)500879_I2e_KTI_ZMĚNA2.pdf (1.64 MB)500879_I2f_KZ_ZMĚNA2.pdf (1.61 MB)

500879_II2a_KOV_ZMĚNA2.pdf (2.2 MB)

500879_II2b_SIR_ZMĚNA2.pdf (313.47 kB)500879_II2c_PF_ZMĚNA2.pdf (1.67 MB)

 

Územní plán obce Bystročice

(úplné znění po změně č. 2)

500879_II1_TEXT_ÚZ_ZMĚNA2.pdf (503.32 kB)

500879_I2b_HLV_ÚZ_ZMĚNA2.pdf (1.79 MB)

500879_I2a_ZCU_ÚZ_ZMĚNA2.pdf (1.41 MB)

500879_I2c_VPZ_ÚZ_ZMĚNA2.pdf (1.39 MB)

500879_I2d_KDI_ÚZ_ZMĚNA2.pdf (1.43 MB)

500879_I2e_KTI_ÚZ_ZMĚNA2.pdf (1.56 MB)

500879_I2f_KZ_ÚZ_ZMĚNA2.pdf (1.41 MB)

500879_II2a_KOV_ÚZ_ZMĚNA2.pdf (2.21 MB)

500879_II2b_SIR_ÚZ_ZMĚNA2.pdf (309.29 kB)