Navigace

Obsah

k spis.zn. žopi/1/2021

I a žádost o poskytnutí informací.pdf (110.8 kB) 

Úplný zápis ze zasedání zastupitelstva vč.příloh je k nahlédnutí na Obecním úřadu Bystročice. 

V anonymizované podobě je zveřejněn zápis (bez příloh) na těchto webových stránkách obce (Informace o obci, Zápisy ze zasedání zastupitelstva). 

k spis.zn. žopi/2/2021

I a žádost o poskytnutí informací.pdf (170.33 kB)

II e - poskytnutá informace Odůvodnění.pdf (306.84 kB)

II f - poskytnutá informace - faktura.pdf (124.46 kB)

k spis.zn. žopi/3/2021 (zveřejněno dne 26.4.2021)

I . žádost o poskytnutí informací.pdf (76.96 kB)

II. Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 31.3.2021.pdf (662.63 kB)

III. info o konání zasedání.pdf (180.92 kB)

IV. svolání zasedání.pdf (167.36 kB)

V. prezenční listina zastupitelstvo.pdf (186.42 kB)

VI.prezenční listina(ostatní občané obce).pdf (178.52 kB)

VII. žádost zš a mš.pdf (175.72 kB)

VIII. část oddělovacího gp.pdf (17.32 kB)

k spis.zn.žopi/4/2021(zveřejněno dne 23.6.2021)

žádost o poskytnutí informací.pdf (52.1 kB)

Zápis ze zasedání zastupitelstva ze dne 31.5.2021.pdf (1.29 MB)

1 Informace o konání zasedání.pdf (273.91 kB)2 Svolání zasedání.pdf (116.43 kB)

2 Svolání zasedání.pdf (116.43 kB)

3 prezenční listina zastupitelstvo.pdf (207.32 kB)

4 Prezenční listina (zúčastnění občané).pdf (196.26 kB)

5 Protokol o kontrole.pdf (382.01 kB)

6 Smlouva s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace.pdf (243.91 kB)

7 Zeruvky.NavrhGP.rozdeleni.pdf (110.55 kB)

8 návrh nájemní smlouvy na část poz.parc.č.342 42.pdf (942.69 kB)

9 Návrh dopravního značení -lokalita B 13.pdf (2.4 MB) (176.78 kB)

10 Smlouva o věcném břemeni (obec Bystročice- ČEZ).pdf (176.78 kB)