Navigace

Obsah

Zpět

Návrh územního plánu obce Bystročice

Textová část zde ke stažení

Hlavní výkres zde ke stažení

Koordinační výkres zde ke stažení

Výkres základního členění území  zde ke stažení

Výkres veřejně prospěšných staveb,opatření a asanací zde ke stažení

Koncepce dopravní infrastruktury  zde ke stažení

Koncepce technické infrastruktury zde ke stažení

Schéma koncepce zástavby zde ke stažení

Odůvodnění:

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

zde ke stažení

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 11. 6. 2018

Datum sejmutí: 12. 6. 2021

Zodpovídá: Správce Webu

Dokument zveřejněný pouze na elektronické úřední desce dle daných předpisů

Zpět