Bystročice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

eu

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0008658

Projekt si klade za cíl vytvořit bezpečné podmínky pro přemísťování osob v obci Bystročice bez negativního vlivu na udržitelnou spotřebu přírodních zdrojů, a to za možnosti využití nemotorové formy dopravy, konkrétně vytvořením komunikací pro pěší a podporou jejich bezbariérového užívání u osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Dalším cílem je zpřístupnit veřejnou dopravu. Vytvořením kvalitní infrastruktury pro pěší tak v konečném důsledku dojde především ke zvýšení podílu udržitelných forem dopravy v obci a k využití potenciálu nemotorové dopravy k mobilitě pracovních sil. Dílčím cílem projektu je také omezit dopady motorové dopravy na životní prostředí výsadbou veřejné zeleně.

Realizace projektu je vzhledem k technickému stavu chodníků a celkové situaci nezbytná. Přispívá jednak ke zvýšení bezpečnosti všem osobám z cílových skupin projektu, a také prostřednictvím výstavby chodníku má pozitivní bezpečnostní dopad na všechny osoby z cílových skupin. Cílovým skupinám bude umožněno se vyhnout frekventovanému povrchu silnice III/5704 na silničním mostě přes řeku Blatu. Nový chodník a lávka propojují také dotčenou, především západní část s centrem obce a zpřístupňuje místní zastávku veřejné hromadné dopravy a služby.

Komunikace pro pěší přispívá nejen ke zvýšení bezpečnosti obyvatelstva, ale také i ke zkvalitnění života. Návštěvníci, dojíždějící za prací a službami a uživatelé veřejné dopravy ocení zlepšení přístupu k jednotlivým částem obce. Současně dojde ke zvýšení bezpečnosti a usnadnění pohybu osob slabozrakých či nevidomých a osob se sníženou schopností pohybu, které bude dosaženo prostřednictvím hmatných úprav na a použitím kontrastních materiálů povrchu chodníku.

Očekává se také zvýšení podílu nemotorové formy dopravy v obci (pěší chůze) a zvýšení využívání forem udržitelné motorové dopravy (veřejné hromadné dopravy v podobě autobusů).

Projekt Zvýšení bezpečnosti chodců v obci Bystročice je spolufinancován Evropskou unií.